Επιχειρηματικά Εργαλεία

Επιχειρηματικά εργαλεία

Έρευνα Αγοράς

Branding

Επιμέλεια προϊόντων (γευστική προσομοίωση, στοιχεια design, απαραίτητα κείμενα & ειδική σήμανση)

Μελέτη εγγράφων συνεργασίας

Εργαλεία εκτέλεσης (τελωνείο, μεταφορά, πιστοποίηση)

Σύνταξη εταιρικής παρουσίασης, τιμοκαταλόγου

Ξενόγλωσση επικοινωνία

Image

Μπορούμε να βοηθήσουμε? Ζητήστε τη συμβουλή μας!

Θέλεις να αναδείξεις μια περιοχή, μια επιχείρηση, ένα σκοπό, μια ιδέα? Θέλεις να αναπτυχθείς σε αγορές του εξωτερικού? Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Image
Απο τη Μεσόγειο σε όλο τον κόσμο! Ανάπτυξη , Πολιτισμός, Εκπαίδευση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

  • (801) 101-0247
  • info@mediterraculture.com 
  • www.mediterraculture.com

Εγγραφείτε τώρα