Σκοπός

Σκοπός

Έλεγχος

Στόχοι

Αποσαφήνιση του σκοπού και καθορισμός στόχων τις εταιρείας,

Ανάπτυξη αναπτυξιακής στρατηγικής,

Δημιουργία μιας μοναδικής πρότασης πώλησης (USP)

Εξασφάλιση μιας ισορροπημένης διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Στρατηγικές δραστηριότητες

Ερευνα αγοράς

Στόχοι του στρατηγικού πλάνου (μακροπρόθεσμα σχέδια, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα σχέδια)

Σχέδιο του marketingk

Εργαλεία

Budget

Image

Μπορούμε να βοηθήσουμε? Ζητήστε τη συμβουλή μας!

Θέλεις να αναδείξεις μια περιοχή, μια επιχείρηση, ένα σκοπό, μια ιδέα? Θέλεις να αναπτυχθείς σε αγορές του εξωτερικού? Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Image
Απο τη Μεσόγειο σε όλο τον κόσμο! Ανάπτυξη , Πολιτισμός, Εκπαίδευση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

  • (801) 101-0247
  • info@mediterraculture.com 
  • www.mediterraculture.com

Εγγραφείτε τώρα